4.12.2016

V hesle „vzdelávame sa celý život“ sa celý náš dizajnérsky tím zúčastnil prezentácie organizovanej spoločnosťou ASICE o súčasných trendoch v interiéri a exteriéri. Nechceme predsa ukrátiť našich klientov o to najlepšie, čo trh ponúka. Za seba môžem povedať, že to bolo vynikajúce.

Podobné akcie zvyknú byť vskutku prínosné, či po stránke informatívnej, a či z hľadiska nadväzovania kontaktov. No nie vždy sa podarí organizátorom a prednášajúcim vytvoriť obsah i atmosféru natoľko pútavo, že udržia poslucháčov po celu dobu hore a dokonca s nepredstieraným záujmom.

Počas jedného dňa sme absorbovali horúce novinky osemnástich významných stredoeurópskych producentov pôsobiacich na slovenskom trhu. Nechýbal dizajn na úrovni svetových značiek a inteligentné riešenia reagujúce na časté výzvy, s ktorými sa stretávame v praxi. Hovorím o malých priestoroch, atypických riešeniach, šetrení energie, všetko s ohľadom na vizuálnu stránku produktu a v rámci možnosti cenovú dostupnosť.

V sérii niekoľkých článkov vám priblížime to najzaujímavejšie, s čím sa naše dizajnérske oko počas uplynulého dňa stretlo. Podľa najlešieho svedomia a interiérového vedomia. Prajem príjemné čítanie a verím, že mnohé tipy vám uľahčia zariaďovanie, či už teraz a či v blízkej budúcnosti.

dizajnerky-prezentacia-2
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Napíšte nám